ប្តីប្រហែសប្រពន្ធរងគ្រោះ - Mistaken (ភាពយន្តជីវិត) - (Life Film)-[Sastra Film]

2 Просмотры
Издатель
ទុកចិត្តមិត្តភ័ក្តិពេក បែរជាមិត្តភ័ក្តិលួចឆីប្រពន្ធខ្លួន...

សូមរីករាយទស្សនាភាពយន្តជីវិតរឿង ប្តីប្រហែសប្រពន្ធរងគ្រោះ ជាប្រភេទរឿងអប់រំដូចតទៅ

មានផ្សាយជូនទស្សនារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យ វេលាម៉ោង៨យប់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាយ័ន និង Facebook Youtube Sastra Film

ផលិត និងរក្សាសិទ្ធិដោយ Sastra Film
Ⓒ2021 by Sastra Film. All rights reserved.
*** មិនអនុញ្ញាតឲ្យ Download ថតចម្លង កែច្នៃ និង Postថ្មីនោះទេ

#ប្តីប្រហែសប្រពន្ធរងគ្រោះ#ផលិតកម្មសាស្រ្តា​​​​​​​ហ្វៀម​​​​​​ #ភាពយន្តជីវិត​​​​​​​​​​​​​ #ទី១១៩ #Sastrafilm​​​​​​​​​​​​​ #LifeFilm​​​​​​​​​​​​​ #bayontv​​​​​​​​​​​​​ #khmerfilm​​​​​​​​​​​​​ #lifefilm2021​​​​​​​​​​​​​ #Khmermovie​​​​​​​​​​​​​ #KhmerMovie​​​​​​​​​​​​​ #Shortfilm​​​​​​​​​​​​​ #EducationalFilm​​​​​​​​​​​​​ #រឿងខ្មែរ​​​​​​​​​​​​​ #រឿងល្អមើល​​​​​​​​​​​​​ #រឿងអប់រំ​​​​​​​​​​​​​ #TvLifeFilm​​​​​​​​​​​​​ #FacebookLifeFilm​​​​​​​​​​​​​ #YoutubeLifeFilm​​
Категория
Мировое кино
Комментариев нет.