ഇത് വെറും കഥയല്ല സ്നേഹിതാ | vaiga | New Malayalam Short Film | 2020

2 Просмотры
Издатель
ഇത് വെറും കഥയല്ല സ്നേഹിതാ...... ????

Director : Sandeep Kallada
Producer : Vaiga Film Company
Story , Screenplay : Akhil Kollam
Edit & Dop : Nikhil Raveendran
Associate Director : Lucky
Special Thanks
Kollam Nanbans
Thalaiva Machans
Gilli Brothers

Special Thanks

Ajai Vasudev ( Director )
Tom Jacob ( Actor - Director )
Suresh Krishna ( Actor )
Kutti Akhil ( Actor )
Jayesh Mainagappali ( Director )

Subscribe Us :
Like Us on Facebook :

|| ANTI-PIRACY WARNING ||

This content is Copyrighted to TEAM JANGO SPACE. Any unauthorized reproduction, redistribution or re-upload is strictly prohibited. Legal action will be taken against those who violate the copyright of the same
Категория
Мировое кино
Комментариев нет.